Successive Directors

Name

Duty Time (AY)

Shu-Pei Li

48-61.64-70

Lao-De Wang

62-63.71-73

Chyan-Chyuan Huang

74-79

Song-Yuan Huang

80-85

Han-Wen Yen

86-88

Chang-Ming Lu

89-91

Cheng-Yu Chen

92-94

Guo-Liang Ye

95-97

I-Chyun Chiang

98-99

Chieh-Hsing Liu

100-102

Jong-Long Guo

103-105

Yi-Jin Hu

105-108

Fong-Ching Chang

109-111

Chen-Yin Tung

112-